ΕΓΓΡΑΦΗ
Επισυνάψτε αρχείο..
Περισσότερα αρχεία
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
Η εγγραφή σας καταχωρήθηκε επιτυχώς. Θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το πότε μπορείτε να κάνετε login.
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Συμπληρώστε το email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και θα παραλάβετε τις οδηγίες ανάκτησης του κωδικού σας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.
  • Εγχειρίδιο Ανάπτυξης & Σύνθεσης Βιοτουριστικού Προϊόντος
  • Πράσινος Μισθός - Αντιστρέφοντας την ανεργία μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος
  • Βιο-Τουρισμός - Αγροτική Ανάπτυξη και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
  • Βιώσιμη Γεωργία για την Αγροτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Πρακτικά Συνεδρίων Πρέσπα και Κορυτσά (4-7 Οκτωβρίου 2013)
  • Προώθηση των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων της Πρέσπας και της Κορυτσάς