ΕΓΓΡΑΦΗ
Επισυνάψτε αρχείο..
Περισσότερα αρχεία
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
Η εγγραφή σας καταχωρήθηκε επιτυχώς. Θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το πότε μπορείτε να κάνετε login.
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Συμπληρώστε το email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και θα παραλάβετε τις οδηγίες ανάκτησης του κωδικού σας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Central

Awe-inspiring and unrestrictive, this diverse geography leaves an impact you won’t soon forget.

Biotourism >> Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Χρήσιμοι σύνδεσμοι

IPA Cross – Border Cooperation Programme Greece–Albania 2007–2013  http://www.greece-albania.eu

European Union http://europa.eu/

European Commission http://ec.europa.eu/index_en.htm

Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes  http://www.interreg.gr/en/

Directorate General for Regional Policy/IPA Section http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/index_en.cfm 

European Territorial Cooperation http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm

Delegation of the European Union in Albania  http://eeas.europa.eu/delegations/albania/index_en.htm

EuropeAid Cooperation Office http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Hellenic Government http://government.gov.gr/

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, ... http://www.ypoian.gr/ 

National Strategic Reference Framework (NSRF) 2007-2013 http://www.espa.gr/en/Pages/Default.aspx

Region of Western Macedonia http://www.pdm.gov.gr/

President of the Republic http://www.president.al/

Council of Ministers http://www.km.gov.al/

Ministry of European Integration http://www.mie.gov.al/

INTERACT  http://www.interact-eu.net/

Other IPA CBC Programmes http://www.interact-eu.net/links_ipa/145

Tenders Electronic Daily (Supplement of the Official Journal) http://ted.europa.eu/

EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm

Regions for Economic Change Initiative - Regiostars Awards  http://ec.europa.eu/regional_policy

Interactive Terminology for Europe http://iate.europa.eu/iatediff

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) http://europa.eu/legislation_summaries

Community Research and Development Information Service http://www.ipa-cbc-programme.eu/instrument-for-pre-accession-assistance

Biopolitics International Organisation www.biopolitics.gr

Biologists of Albania http://biologet-al.com/

Erymanthos http://www.erymanthos.eu

Cultural Triangle of Prespa www.ctp.gr

Regional Council of Korca www.korcaregion.com

Horizon Center of Research Technology and Innovation www.horizon.org.gr

Visit Messinia! http://biopolitics.gr/biowp/biotourism-and-promotion-of-the-olive-culture-in-the-land-of-messinia

Visit Lasithi! http://biopolitics.gr/biowp/biotourism-promotion-leader-area-lasithi/