ΕΓΓΡΑΦΗ
Επισυνάψτε αρχείο..
Περισσότερα αρχεία
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
Η εγγραφή σας καταχωρήθηκε επιτυχώς. Θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το πότε μπορείτε να κάνετε login.
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Συμπληρώστε το email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και θα παραλάβετε τις οδηγίες ανάκτησης του κωδικού σας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Central

Awe-inspiring and unrestrictive, this diverse geography leaves an impact you won’t soon forget.

Biotourism >> Ευκαιρίες Εθελοντισμού
Ευκαιρίες Εθελοντισμού

Η διασυνοριακή περιοχή έχει πολλές ευκαιρίες εθελοντισμού που επικεντρώνονται στην διατήρηση της άγριας ζωής, την υγειονομική περίθαλψη, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διατήρηση των φυσικών πλεονεκτημάτων. Αν και ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός κάποιοι φορείς στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για να αποκομίσετε εκπληκτικές αναμνήσεις και εμπειρίες εθελοντισμού είναι οι ακόλουθοι: *

 

Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών (CTP)

Λαιμός, Πρέσπα, Ελλάδα

Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών (CTP) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική τοπική ΜΚΟ, που βρίσκεται στα σύνορα της Αλβανίας, της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας. Η οργάνωση εργάζεται για την επίτευξη ποιοτικής ανάπτυξης σε κάθε πλευρά των συνόρων εξίσου με βάση την προστασία του κοινού περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πλούτου. To Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών δραστηριοποιούνται σε τοπικό, διασυνοριακό και ευρωπαϊκό επίπεδο και υλοποιεί δραστηριότητες για τη νεολαία, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη του τουρισμού.

Με 13 χρόνια λειτουργίας το CTP δημιουργεί ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης, διοργανώνει εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις και προωθεί τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών και συνεργασίες. Οι πολύτιμες προσπάθειες του συνίστανται σε εθελοντικές ευκαιρίες για τη νεολαία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον, η εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν στη διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την κινητοποίηση των πολιτών και των θεσμικών οργάνων, καθώς και την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού μοντέλου τουρισμού έχει ωθήσει την τοπική αγορά εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2012 ανακοινώσεις θέσεων εργασίας που αφορούσαν στην πρόσληψη προσωπικού για την καταγραφή και τεκμηρίωση της αντικείμένων πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ)

Άγιος Γερμανός και Λαιμός Πρεσπών, Ελλάδα

Η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια για την προστασία της περιοχής των Πρεσπών έγινε το 1990 με την ίδρυση της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ). Από τις αρχές του 1960, η περιοχή των Πρεσπών είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των οικολόγων, των φίλων της φύσης και του περιβάλλοντος, καθώς και επιστήμονες. Η ΕΠΠ ιδρύθηκε από τον περιβαλλοντολόγο και αρχιτέκτονα-σχεδιαστή, Θύμιο Παπαγιάννη, τον διεθνούς φήμης ζωολόγο, Δρ Luc Hoffmann και τον βιολόγο Δρ Γιώργο Κατσαδωράκη.

Μια σειρά από επιστημονικά έργα για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την λεκάνη των Πρεσπών απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό στην αειφόρο ανάπτυξη των διαδικασιών και των υποστηρικτές της αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τη φύση. Οι δραστηριότητες της ΕΠΠ και οι ανάγκες του σε προσωπικό εστιάζουν στη διαχείριση των φυσικών πόρων, τις βιώσιμες μορφές ανάπτυξης, την προστασία των απειλούμενων ειδών και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Ως εκ τούτου, η ΕΠΠ ενδιαφέρεται για στελέχωση σε τομείς όπως η βιοποικιλότητα και η άγρια ​​ζωή, διαχείριση των οικοτόπων με έρευνα και την παρακολούθηση, διαχείριση και διατήρηση των υγροτόπων, παρακολούθηση των απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων. Επίσης, υπάρχει ανάγκη για ερευνητές εξοικειωμένους με την αειφόρο αγροτική ανάπτυξη και τις φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους καλλιέργειας. Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης απαιτούν τη συμβολή ατόμων από τον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προσωπικό για τη λειτουργία των διασυνοριακών κέντρων πληροφόρησης, καθώς και σχέδια ενημέρωσης και κινητοποίησης της τοπικής κοινότητας.

 

Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

Άγιος Γερμανός, Πρέσπες, Ελλάδα

Ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών έχει συσταθεί για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής και την προώθηση της ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των πολιτών.

Οι κύριες δραστηριότητες του, όπως η διοργάνωση συνεδρίων, εργαστηρίων και εκθέσεων, γενικές δραστηριότητες προώθησης και διαφήμισης, η ανάπτυξη του οικοτουρισμού και προγράμματα κατάρτισης χρειάζονται εξειδικευμένο επιστημονικό και μη ακαδημαϊκό προσωπικό συνεχώς.

Ταυτόχρονα, ενισχύει τον εθελοντισμό και την συμμετοχή των τοπικών φορέων, μέσω της οργάνωσης περιηγήσεων για την επιστημονική έρευνα.

Επίσης, τα Κέντρα Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών που λειτουργούν σε καθημερινή βάση χρειάζονται προσωπικό για να προσφέρει πληροφορίες για πεζοπορία και εκδρομές, παρατήρηση πουλιών, απαγορεύσεις και τοπικά προϊόντα. Τα Κέντρα Πληροφόρησης διαθέτουν επίσης εκθέσεις φωτογραφίας για την περιοχή και κυρίως τις πολιτιστικές και περιβαλλοντικές αξίες.

 

Αλβανικό Εθνικό Πάρκο Πρεσπών

Gorica e Vogel, Αλβανία

Στο πλαίσιο της γερμανο-αλβανικής συνεργασίας, το 2011 ανακοινώθηκε η ανάπτυξη ενός πενταετούς προγράμματος για την υποστήριξη του Πάρκου Πρεσπών στην Αλβανία.

Ο επίσημος τίτλος του έργου είναι "Διασυνοριακό Απόθεμα Βιόσφαιρας Πρεσπών - στήριξη στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών στην Αλβανία". Το φιλόδοξο σχέδιο στοχεύει στη βελτίωση της υποδομής του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών με το άνοιγμα θέσεων εργασίας τόσο για τεχνικό (σύστημα θέρμανσης, των κατασκευών) όσο και για επιστημονικό προσωπικό (βιολόγοι, ερευνητές).

Οι πύλες εισόδου στο πάρκο και το κέντρο επισκεπτών χρειάζονται τη συμβολή ατόμων για ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με την ομορφιά της περιοχής και των ευάλωτων σημείων βιοποικιλότητας.

 

* Σε περίπτωση που ο οργανισμός σας επιθυμεί να προστεθεί στον κατάλογο των οργανισμών που προσφέρουν ευκαιρίες εθελοντισμού του CBC-Biotourism, στείλτε μας email στο info@cbc-biotourism.eu